Werkgroepen algemeen

Via onderstaande link kom je bij de verslagen van de diverse werkgroepen:

http://www.bussum.nl/plannen-en-projecten/visie-en-beleid/centrumplan-uitwerking-gebiedsvisie-centrum/

Hieronder staat een overzicht van de diverse werkgroepen.

Werkgroep Dorpsmanager
Een ‘dorpsmanager’ zou als verbinding tussen de partijen kunnen functioneren.  Onderzocht wordt welke mogelijkheden dit biedt voor de verbetering van het centrum.

Werkgroep Compact Centrum
Uitgaande van een krimp van het winkelgebied wordt onderzocht waar het wenselijk is dat krimp plaatsvindt en waar niet. Kortom, hoe compact wordt ons winkelcentrum? Uitgangspunt is dat het gemengde winkelaanbod behouden blijft. Wanneer op strategische plekken toch winkelruimte wordt toegevoegd, zal deze ergens ander moeten verdwijnen. Dit moet van tevoren heel helder in kaart worden gebracht.

Werkgroep Verkeer & Verbindingen
Gescheiden routes voor voetgangers, fietsers en auto’s kunnen bijdragen  aan een duurzaam, duidelijk en veilig centrum. In een workshop wordt onderzocht welke routes belangrijk zijn voor het centrum en welke routes omgelegd zouden moeten worden.

Werkgroep Groen in het centrum
Hoe kan de tuindorp-gedachte in het centrum van Bussum geïmplementeerd worden? Waar zijn quick wins te behalen? In deze workshop wordt ook gekeken naar de verbindingen tussen gebieden, de overgang tussen private naar publieke ruimte  en de eenheid in straatmeubilair en bestrating.

Werkgroep Parkeren
Een gedegen onderzoek naar het parkeren in Bussum nu en in de toekomst moet duidelijkheid geven voor het parkeerbeleid, waarbij de inzet is Bussum duurzamer te maken. Wat is nodig om de fiets meer ruimte te geven in het centrum? Hoeveel parkeerplaatsen heeft Bussum dan nu en op termijn nodig en waar?

Werkgroep Wonen in het centrum
Het project wonen boven winkels wordt nieuw leven ingeblazen. De nieuw aangestelde dorpsmanager kan ook hierin een rol krijgen. Met de eigenaren wordt gesproken over de voordelen van het realiseren van woningen boven winkels. Het behoud van de historische gevels kan door de gebruikswijziging verbeteren en voor eigenaren zijn nieuwe verdienmodellen mogelijk.

Werkgroep Levendig centrum
Waar kan horeca worden toegevoegd. Welke soort van horeca past op welke plek? Hierdoor ontstaan nieuwe ontmoetingsplekken in het centrum.  Ook wordt in samenspraak met onder meer bewoners en ondernemers bekeken welke evenementen georganiseerd kunnen worden en welke locaties daarvoor geschikt zijn.

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s