Minister Kamp: bouw nieuwe winkels terugdringen om verdere leegstand te voorkomen

Eindelijk is ook nationaal erkend: Nederland heeft te veel winkelruimte. Maar liefst 20%. En die moet snel terug om erger te voorkomen. Dat zei nu ook minister Kamp in zijn speech op 12 mei dit jaar. Herkenbaar voor Bussum. Maar wat zijn de plannen?

 We hebben er met Bussumnatuurlijkbeter jarenlang op gehamerd: neem de marktontwikkelingen serieus, dring de leegstand terug, maak een compact winkelcentrum met minder winkels, meer levendigheid en meer wonen. Die gedachte is nu gelukkig gemeengoed, ook nationaal.
Hoe staat het in Bussum?

 Afstel geen uitstel

De voormalige gemeenteraad van Bussum besloot na hevige actie vanuit de bevolking het plan Scapino Nieuwe Brink niet goed te keuren. Daarmee kwam een eind aan de lange acties tegen de winkeluitbreiding in Bussum.
Goed nieuws, maar afstel moet niet leiden tot uitstel.

Een voortvarende aanpak is volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken geboden, nu de detailhandel wordt geteisterd door een golf van faillissementen. Daarmee moet de dreigende verloedering van binnensteden worden tegengaan, schreef Kamp recent in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Convenanten in meer dan 100 gemeenten

Inmiddels zijn er meer dan 100 gemeenten (soms in regioverband) betrokken bij convenanten om de leegstand aan te pakken.
Een team onder voorzitterschap van oud-PvdA-partijvoorzitter Marijke van Hees gaat gemeenten en provincies helpen om het winkeloppervlak per saldo terug te brengen. Zij krijgt een jaar de tijd om gemeenten ervan te overtuigen hun ambities bij te stellen en meer rekening te houden met wat er in omringende gemeenten gebeurt. Idee achter de regionale aanpak is onder meer dat de situatie in de ene streek niet hetzelfde is als de andere.

Bussum?

Wij rekenen erop dat Bussum (samen met de regio) hieraan meedoet.
Maar wat gebeurt er eigenlijk?

Nog steeds is niet duidelijk wat Albert Heijn nu precies gaat doen. Deze winkelketen heeft niet voor niets grond gekocht aan de Kerkstraat om te verhuizen van de Veerstraat waar zij niet zou kunnen uitbreiden. Als dat zou gebeuren zou dat desastreus zijn voor het winkelhart van Bussum. Er wordt niet alleen een groot gat geslagen in dat deel van het centrum dat nu goed functioneert. Maar het winkelhart wordt dan niet compact maar juist vergroot en verlengd richting Kerkstraat. Met alle gevolgen vandien, ook voor de omgeving. Er zal een verkeersinfarct aan de Kerkstraat ontstaan met gevolgen voor de wegen die daarnaar toe leiden en de bewoners die er wonen. Een onzalig plan dat in niets voldoet aan de inspraak over het centrum en de visies die inmiddels ook politiek breed worden gedeeld

Compact

Het kan wat ons betreft niet vaak genoeg gezegd worden: stop met uitbreiding, maak het centrum echt compacter, versterk de woonfunctie, verbeter de aantrekkelijkheid zoals nu gelukkig geleidelijk gebeurt, werk samen tussen winkeliers, buurtverenigingen en geïnteresseerde burgers en maak het centrum van Bussum een tuindorp waardig: een groene, levendige en aangename verblijfplek.

Geen eiland

Het centrum is geen eiland. Aantrekkelijke loop/fietsroutes met de directe omgeving zijn cruciaal. In die directe omgeving staat van alles te gebeuren: Marienburg, Bensdorp, postkantoor, Veldweg.

Ook de aansluiting met het station Naarden-Bussum vraagt om aanpak. Wie nu van het station naar het centrum loopt doet dat via Stationsweg en Vlietlaan. De Vlietlaan wordt geteisterd door leegstand. Deze route moet echt een stuk aangenamer worden.

Regie door de gemeente zelf

Het kabinet neemt extra maatregelen om de toenemende leegstand van winkels in binnensteden aan te pakken.

Dat kan niet buiten gemeenten om. Wij hebben sterk geplet voor regie door de gemeenten zelf, onafhankelijk, professioneel en in nauwe samenspraak met ondernemers en burgers. Bussum heeft in het verleden teveel overgelaten aan de projectontwikkelaar. Dat moet en kan echt anders. We hebben er de voorbeelden van aan de gemeente laten zien.

 Urgent om erger te voorkomen

De aanpak is urgent. Er staat niet alleen veel winkelvloeroppervlak leeg. Marktonderzoeker Frank Quix van de Universiteit van Amsterdam becijferde dat naast de leegstand nationaal gezien zeker op 20 tot 22 procent vierkante winkelmeters niks of te weinig wordt verdiend. Tegelijkertijd liggen er overal in het land plannen op tafel die het totale winkeloppervlak met nog eens 8 procent zullen doen toenemen. En dat terwijl de omzet in de detailhandel de laatste jaren alleen maar daalde. Dat maakt ook voor Bussum regionale samenwerking een absolute noodzaak.

Verdienen

Winkeliers verdienen aantrekkelijke winkelcentra om te ondernemen en daar hun boterham mee te verdienen. Consumenten verdienen een plek waar ze graag komen, mensen ontmoeten, winkelen en genieten van de omgeving en de levendigheid.

Aan de slag

De visie ligt er. Nu nog een plan om die uit te werken. Gooise Meren, ga aan de slag! en zorg dat tuindorp Bussum het centrum krijgt dat ze verdient!

 

 

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .