Ambtelijke notitie geeft ontluisterend beeld planontwikkeling Scapino Nieuwe Brink

Aanbevelingen ambtenaren voor ontwikkeling projecten verdienen opvolging
Bij het laatste rapport van de Rekenkamer Commissie van Bussum zat een interessante bijlage: Scapino / Nieuwe Brink (SNB) Evaluatieproces.
Vreemd en jammer genoeg is deze notitie al op 27 februari 2014 opgesteld. Dat is bijna twee jaar geleden, een maand voor de verkiezingen in 2014 en pas nu komt dit in de openbaarheid! Het is een interessante notitie met opmerkelijke conclusies:loesje-1

 • Geen goed projectteamoverleg, geen overleg met architect en ontwikkelaar, geen planning en adviezen en zorgen van partijen zijn niet vastgelegd en verwerkt in het VO. (Voorlopig Ontwerp)
 • Case was al te strak opgesteld, verbetervoorstellen konden haast niet meer geïmplementeerd worden. Hierdoor kon niet goed ingespeeld worden op de inspraakreactie.
 • Tijd nemen voor opstellen bestemmingsplan. Dit kan pas als een DO  (Definitief Ontwerp)af is, hierop zijn namelijk alle onderzoeken gebaseerd. De toenmalige burgemeester H. is hierop in een persoonlijk onderhoud gewezen. Hij vond echter dat het wel kon!!
 • Neem het projectteam mee vanaf het eerste begin, zorg voor een integraal projectteam en leg de case zorgvuldig uit. Neem hiervoor ruim de tijd. Wanneer iets snel moet, lukt dat het best met een projectteam wat achter de case staat.
 • Neem je ambtelijke verantwoordelijkheid. Zorg dat in collegevoorstellen alle risico’s en zorgen benoemd zijn. Leg deze integraal voor aan het college, zodat zij een goed overwogen besluit kunnen nemen. Ga er niet van uit dat bepaalde zorgen e.d. door wethouders worden overgedragen bij de behandeling van de stukken.
 • Besteed bij elk besluit aandacht aan de financiële risico’s en leg deze vast.
 • Door de drive van de wethouder is het project snel opgestart. De wethouder heeft hierdoor vaak de rol van projectleider overgenomen. Gevolg: veel invloed op de planning en het niet goed kunnen inschatten van de risico’s. 

Dit zijn maar enkele hoofdconclusies. Belangrijks is bijvoorbeeld de volgende opmerking in het rapport:
De bestemmingsplanprocedure zou in eerste instantie na de gemeenteraadsverkiezingen worden doorlopen. Omdat het college bedacht dat het project zou kunnen sneuvelen bij de gemeenteraadsverkiezingen is tijdens een themalunch met het college besloten deze procedure naar voren te halen.  
Bij de verkiezingen in 2014 verloor de toenmalige coalitie maar liefst 7 van de 17 zetels en had geen meerderheid meer!!!
Er werd niet gezocht naar het beste voor Bussum. Dit plan moest er doorgedrukt wordenloesje-1 en de coalitiepartijen lieten de VVD-wethouder Barneveld maar zijn gang gaan.
Het is ontluisterend, zowel de  rol van de wethouder als het doordrukken van het plan zonder een goed inzicht in de financiële risico’s.  Hiermee is de lokale gemeenschap op hoge kosten gebracht en heeft het maatschappelijk veel verzet en frustratie opgeleverd.  Na de geweldige inspraakprocedure die geleid heeft tot  de opstelling van de “gebiedsvisie Centrum, op weg naar een modern tuindorp” , een breed omarmd resultaat van de inspraak, werden de belangrijke punten uit dit plan   (een groen, compact centrum met minder winkels en meer woningen) met voeten getreden.

Achteraf blijkt dat we het volste gelijk van de wereld hadden!
Laten we nu maar hopen dat:

 • de nieuwe gemeenteraad beter omgaat met de resultaten van de inspraak;
 • haar controletaak serieus neemt en dat belangrijker vindt dan de loyaliteit naar een wethouder;
 • de rol van de wethouder niet die van projectleider is maar van verantwoordelijk bestuurder;
 • de ambtenaren de ruimte krijgen te doen wat ze moeten doen: risico’s in kaar brengen, inspraak reacties verwerken en zorgen voor een goed onderbouwd en maatschappelijk breed gedragen oplossing. Een sterke projectorganisatie met duidelijke bevoegdheden is hiervoor sterk aan te bevelen.

Klik HIER voor de volledige notitie.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .