Levendig centrum

Bijeenkomst op dinsdag 11 september

Samenstelling:

  • D. de Jong (gemeente Bussum)
  • M. Aarts (bureau toerisme)
  • L. Krabbendam (BOV)
  • P. Nieuwenhuyzen (horeca)
  • E. de Veer (horeca)
  • M. de Haan (recreatie)

 

verslag werkgroep Levendig Centrum 12 september

Aanwezig / Afwezig
Erik de Veer Bewoner Bussum Aanwezig
An Vosselman Seniorenraad Aanwezig
Ninon le Grand Inwoonster Bussum Wilhelminaplantsoen Aanwezig
Patricia Nieuwenhuyzen Inwoonster Bussum Aanwezig
Mary de Haan Inwoonster Bussum
John Krabbendam (beoogd) voorzitter Bussumse
ondernemersvereniging Aanwezig
Milou Aarts Bureau voor Toerisme Aanwezig
Aya de Lange Bewoner Bussum – beeldend kunstenaar Aanwezig
Kelly Schemmekens Brasserie Drusius Afwezig
Lex Postma Inwoner Bussum, Wilhelminaplantsoen Afwezig
David de Jong Gemeente Bussum Aanwezig
Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
Kim Panday Elvestia Beleggingen Afwezig
Fred Zunnenberg Buurtpreventievereniging centrum Afwezig, met kennisgeving
Ambitie Gebiedsvisie
De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Levendig Centrum zijn de volgende ambities van belang:
• Ontmoetingsplekken creëren in openbare ruimte
• Wonen toevoegen in het centrum (nieuwbouw, wonen boven winkels)
• Horeca toevoegen
• Zoeken naar mogelijkheden voor andere publieksfuncties in het centrum (kunst, cultuur etc.)
• Tijdelijk gebruik leegstaande panden

Programma
• Kennismaking;
• Aanleiding uit de gebiedsvisie;
• Workshop;
• Conclusies workshop;
• Vervolg en afsluiting.
Doelstelling van de avond
Doelstelling van de avond is te onderzoeken waar horeca kan worden toegevoegd. Welke soort van horeca past op welke plek? Hierdoor ontstaan nieuwe ontmoetingsplekken in het centrum. Ook wordt in samenspraak bekeken welke evenementen georganiseerd kunnen worden en welke locaties daarvoor geschikt zijn.
Verloop avond
Na een korte toelichting van de ambities uit de gebiedsvisie en de doelstelling van de eerste
bijeenkomst wordt de interactieve workshop gestart. Op verschillende bladen zijn vragen over horeca,
evenementen, kunst & cultuur, recreatie & toerisme geschreven. Aan de deelnemers de vraag om hun reactie, opmerkingen en aandachtspunten bij de verschillende vragen te noteren.
Rond de bladen ontstaan leuke en interessante discussies. Uiteindelijk worden plenair de resultaten besproken.

Conclusie van de avond – Levendig Bussum
Identiteit Bussum
De identiteit van Bussum moet bepaald worden. Het onderscheidend vermogen is een leidraad voor alles wat in Bussum gaat gebeuren en wordt ontwikkeld. Van oudsher staat Bussum bekend als een literair dorp en een kunstenaarsdorp. Ook is de TV hier ooit begonnen. Dit, en haar groene karakter, wordt als uitgangspunt genomen voor de identiteit van Bussum.
Levendig centrum
De kern van het centrum hoort levendig te zijn. Er is echter in Bussum geen sprake van een enkele kern, maar er is sprake van een kerngebied. Een gebied dat de historische groei van Bussum volgt. Dit gebied bestaat uit een stedelijk weefsel van straten en pleinen. De straten vormen routes, de pleinen liggen aan deze routes. De pleinen moeten gaan dienen als ontmoetingsplek. De routes moeten een doel krijgen. Om een levendig kerngebied te ontwikkelen moet een goed evenwicht ontstaan tussen detailhandel, horeca en wonen. Er hoort zowel overdag als ’s avonds levendigheid te zijn. Het dorpse karakter van Bussum draagt bij aan een aantrekkelijk centrum. Er hoort een variëteit van basisvoorzieningen te zijn, met aandacht voor de kleinere boetieks en de ambachten.
Stedenbouw
Het kerngebied moet een uniforme uitstraling hebben. Op elke plek moet gevoeld worden dat het tot het kerngebied behoort, dit kan door dezelfde straatstenen en straatmeubilair te gebruiken. Auto’s worden geweerd van het maaiveld, dit kan bijvoorbeeld in de Kapelstraat. Er moet meer groen in het straatbeeld komen. Speciale plekken krijgen extra aandacht. De pleinen (het Julianaplein, het Veerplein en het nieuw te ontwikkelen Brinkplein) krijgen elk een eigen sfeer, een eigen identiteit. Hierdoor ontstaan verschillende soorten ontmoetingsplekken, met daarbij karakteristieke horecainvullingen,
waarbij terrassen heel belangrijk zijn. Het Wilhelminaplantsoen wordt meer betrokken bij
de routes, maar krijgt een (deels) andere benadering. Door hier te kiezen voor een zachtere aanpak (meer groen en geen harde ondergrond) kan een andere invulling worden gekregen. Aan de zonzijde terrasjes, een speelplek voor kinderen en ruimte voor evenementen.
Horeca
De horeca kan gekoppeld worden aan winkels, maar kan ook op zichzelf staan. Er moet ruimte worden gemaakt voor creatieve nieuwe ontwikkelingen. Combinatie van detailhandel, horeca, kunst en cultuur is een pré. In het kerngebied is geen ruimte voor een discotheek voor jongeren.
Evenementen
De evenementen die worden georganiseerd passen bij de maat en schaal van het dorpse karakter van Bussum. De gekozen identiteit wordt gebruikt om Bussum in de regio op de kaart te zetten. Bij de evenementen moet veel meer gebruikt worden van het sociaal kapitaal dat in Bussum aanwezig is.
Veel inwoners die in Bussum wonen, werken in Amsterdam of Utrecht. Zij kunnen hun expertise en enthousiasme inzetten bij het organiseren van locale evenementen.
Deze kleinschalige evenementen kunnen door het hele centrum worden georganiseerd. Door gebruik te maken van de routes en pleinen wordt daarbij het hele centrum verbonden. De grotere evenementen zoals Bussum-op-IJs en de kermis blijven op het Raadhuisplein. Het Wilhelminaplantsoen wordt dusdanig ingericht dat ook hier evenementen kunnen plaatsvinden.
Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme gaan een belangrijkere rol spelen in Bussum, aansluitend aan het aanbod van de gehele regio Gooi- en Vechtstreek. Bussum kan haar uitvalsbasis worden voor trips in de regio, vooral op de fiets, versterken. Ook hier geldt weer dat de identiteit van Bussum een kapstok is voor vele attracties. Denk maar aan historische wandelingen door het Spiegel, of een literaire markt. Om het recreatie en toerisme te faciliteren is het van belang om een goed hotel in het centrum te krijgen. Dit kan aan het Wilhelminaplantsoen of in Mariënburg. In samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme worden dagtrips georganiseerd, maar ook complete arrangementen met
overnachtingen.
Kunst en cultuur
Kunst en cultuur sluit naadloos aan bij de identiteit van Bussum. Het gaat een onderdeel vormen bij de horeca (Cultuurhuis, waar lezingen worden gegeven), evenementen (ambachtenmarkt, straattheater, zondagsvoorstellingen) en recreatie en toerisme (fiets- en wandelroutes, langs monumenttale panden, unieke winkeltjes en galeries). De bibliotheek en het daar aanwezige VVVagentschap kunnen hieraan bijdragen.
Dorpsmanager
Een dorpsmanager kan op verschillende onderdelen een aantal taken uitvoeren:
1. Uitdragen identiteit van Bussum
2. (Laten) opstellen van informatie / bewegwijzering naar horecagelegenheden (flyer, website, bordjes)
3. Onderzoek naar internationale ontwikkelingen en die uitdragen in Bussum
4. Contacten met initiatiefnemers / kunstenaars voor evenementen e.d.
5. Ondersteunen van ondernemers, praten over contracten met eigenaren / beleggers
6. Invulling geven aan leegstaande winkelpanden, bijvoorbeeld voor galeries
7. Stimuleren horeca
8. Stimuleren broedplaatsen voor cultuur
9. Samenwerking zoeken met scholen voor educatief aanbod
10. (Laten) opstellen evenementenkalender
11. Stimuleren B&B’s.
12. Bedenken arrangementen
Algemeen
1. Informatievoorziening is steeds belangrijker: hoe krijg je je doelgroep naar de juiste locatie.
2. Hierbij nieuw medio gebruiken (app’s, iBooks, websites, QR-codes enz.)
3. Meer meegaan met internationale ontwikkelingen (creatieve combinaties van detailhandel- en horecafuncties)
4. Zijn er belangrijke Bussumse data waaraan een evenement gekoppeld kan worden?
Soorten evenementen
1. Running diners, dorpsdiner, gastronomisch festival
2. Open podia (in muziektent), muziekconcours
3. Groen dag
4. Boekenmarkt
5. Echte bioscoop in de winkelstraten (voor ’s avonds)
6. Bandjes, livemuziek voor alle doelgroepen door het hele centrum
7. Debatten, lezingen, workshops
8. Boerenmarkt
9. Shantyfestival
Recreatie en toerisme
1. Wandelingen door het Spiegel, Brediuskwartier en het centrum
2. Historische wandeling langs Bussums Erfgoed
3. Vanuit Bussum op de fiets naar het Naardermeer
4. Arrangementen met Natuurmonumenten
5. Maak gebruik van de recent doorgetrokken vaart.
6. Andere vervoersmogelijkheden onderzoeken bijvoorbeeld step of paard en wagen
7. Witte fietsenplan
Vervolg
De resultaten van deze workshop worden meegenomen in de andere workshops. Uiteindelijk worden alle resultaten verwerkt in het centrumplan.
Bijlage:
1. Presentatie van 11 september 2012.

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s