(Fiets)parkeren

Bijeenkomst op 20 september.

Samenstelling:

  • A. Soede (gemeente Bussum)
  • E. van Savooijen (Spark)
  • I. van Dijk (gemeente Bussum)
  • J. Krabbendam (BOV)
  • K. Flink (Fietsersbond)
  • M. Koren (verkeersraad)
  • D. Groot (parkeer BV)

Geachte leden van de werkgroep Parkeren,

Donderdag 20 september wordt om 20.00 u. de werkgroep Parkeren gehouden in het gemeentehuis aan de Brinklaan 35. U kunt het gemeentehuis betreden via de bestuursingang.

De agenda voor dit overleg is als volgt:

20.00 u. Voorstelronde

20.15 u. Terugkoppeling overige werkgroepen

20.30 u Ambities gebiedsvisie

20.45 u. Interactieve workshop.

21.30 u. Conclusies van de avond

22.00 u. Einde van de avond

Verslag bijeenkomst 20 september 2012

Aanwezig / Afwezig
Rob Nieuwenhuis Betrokken inwoner, bestuurslid Parkeer B.V. Aanwezig
Kees Flink Betrokken inwoner, fietsersbond Aanwezig
Fred Zunnenberg Voorzitter BPV Centrum, verkeersraad Aanwezig
Maarten Koren Verkeersraad Aanwezig
Ed van Savooyen Adviesbureau Spark Aanwezig
Antoinette Soede Gemeente Bussum Aanwezig
Ingrid van Dijk Gemeente Bussum Aanwezig
Agnes Bom Gemeente Bussum Aanwezig
Programma
• Voorstelronde;
• Korte terugblik;
• Aanleiding uit de gebiedsvisie;
• Rondetafelgesprek;
• Conclusies;
• Vervolg en afsluiting.
Voorstelronde
Antoinette Soede heet iedereen welkom en er wordt een korte voorstelronde gehouden. Ed van Savooyen legt uit dat hij de gemeente Bussum begeleidt bij het opstellen van een nieuwe parkeervisie en dat het parkeren in het centrum, van zowel auto als fiets, hier een belangrijke rol in speelt.
Korte terugblik overige werkgroepen
Vanuit de overige werkgroepen zijn de volgende onderwerpen van belang voor de werkgroep parkeren:
Verkeer & verbindingen • Fietsparkeerplekken nabij de entrees van het centrum
• Niet parkeren op maaiveld in het kernwinkelgebied
Levendig centrum • Kerngebied van het centrum vrijmaken van maaiveldparkeren
• Wilhelminaplantsoen gezelliger maken, verwijderen parkeerplaatsen
Wonen • Parkeernorm loslaten bij wonen boven winkels
• Goede fietsparkeermogelijkheden realiseren voor bewoners
Aanleiding Gebiedsvisie
De hoofdambitie vanuit de gebiedsvisie is het verhogen van de verblijfskwaliteit in het centrum. Voor de werkgroep Parkeren zijn de volgende ambities van belang:
• Het centrum moet vergroenen
• Geen extra m2 winkeloppervlakte erbij, de woonfunctie versterken
• Verblijfskwaliteit van het kernwinkelgebied vergroten
• Geen parkeerplaatsen op maaiveld binnen het kernwinkelgebied
• Parkeren aan de randen
• Rekening houden met meer fietsers
Doelstelling van de avond
In de gebiedsvisie voor het centrum staat bij het onderdeel parkeren dat het volgende moet gebeuren. Een gedegen onderzoek naar het parkeren in Bussum nu en in de toekomst moet duidelijkheid geven voor het parkeerbeleid, waarbij de inzet is Bussum duurzamer te maken. Wat is nodig om de fiets meer ruimte te geven in het centrum? Hoeveel parkeerplaatsen heeft Bussum dan nu en op termijn nodig en waar?
Verloop avond
Na de presentaties van gemeente Bussum worden er een aantal vragen in een rondetafelgesprek behandeld. Het zijn de volgende vragen:
1. Wie komt er op de fiets of met de auto?
2. Waar willen we geen parkeerplaatsen op maaiveld?
3. Waar kunnen extra (ondergrondse) parkeerplaatsen gerealiseerd worden?
4. Waar kunnen extra fietsenstallingen gerealiseerd worden?
5. Moet winkelpersoneel / bewoners van het centrum elders parkeren (auto + fiets)?
6. Hoe kunnen parkeervoorzieningen bijdragen aan een groener centrum?
7. Welke rol zou de dorpsmanager kunnen spelen bij wonen in het centrum?
Conclusie van de avond – Parkeren
Gebiedsvisie
In de gebiedsvisie voor het centrum is aangegeven dat de fiets een steeds prominentere rol gaat spelen in de bereikbaarheid van het centrum. Bussum wil zich ook meer en meer gaan profileren als fietsdorp. Uit de cijfers blijkt dat de fietsbewegingen met 40% (gemiddeld 34%) in Bussum hoog te noemen zijn. Ook uit het gebruik van de steeds meer geplaatste fietsenstallingen blijkt dat er meer en meer mensen op de fiets naar het centrum komen. Uit onderzoek blijkt dat bestedingen per fietsconsument tenminste net zo belangrijk zijn als die van de autoconsument.
Daarbij mag de toegankelijkheid van het centrum door de auto niet worden uitgesloten. Vooral de bezoekers uit de regio moeten nog steeds gemakkelijk het centrum kunnen bereiken en een parkeergelegenheid kunnen vinden. Ook voor een deel van de mensen uit Bussum zelf zal de auto een relevant vervoermiddel blijven.
Fietsen in het centrum
De toegankelijkheid van het centrum in ons compact dorp is goed te noemen. Voor het winkelend publiek dat op de fiets komt, moeten zowel bij de entrees van het centrum als in het centrum fietsenstallingen geplaatst worden. Een aparte plek voor bakfietsen (in ieder geval op de drukke dagen) is een must. Deze grote, logge, fietsen staan snel in de weg. Bewoners en winkelpersoneel moeten verleid worden om niet in de openbare ruimte hun fiets te stallen of op de plekken die juist bedoeld zijn voor bezoekers. Vooral bewaakte fietsenstallingen (wellicht in lege winkelpanden) kunnen hieraan een bijdrage leveren. Overdag kunnen deze plekken ingezet worden voor winkelpersoneel, ’s avonds voor bewoners. Bij nieuwe projecten moeten inpandige fietsenstallingen gerealiseerd worden. Hierbij wordt als randvoorwaarde voor het ontwerp meegegeven dat de ontworpen voorzieningen moeten aansluiten bij het groene en duurzame karakter van het centrum.
Auto’s in het centrum Het autogebruik kan ook worden gezien als een bijdrage aan een levendig centrum. Autobewegingen zorgen voor reuring in het winkelgebied. Het verwijderen van parkeerplaatsen op het maaiveld in de Kapelstraat of een gedeelte van het Wilhelminaplantsoen leidt tot discussie. Er wordt getwijfeld aan het feit of hier voldoende initiatiefnemers zijn om de gewenste horeca invulling te geven. Het interne onderzoek van de gemeente Bussum naar de bezetting van de parkeerplaatsen geeft aan dat er altijd voldoende parkeergelegenheid is in het centrumgebied. Op de donderdagmiddag (markt)
en de zaterdagmiddag is er een hoge bezetting en dan met name in de parkeergarages en op de parkeerterreinen op maaiveld. Maar zijn er elders altijd wel lege parkeerplaatsen te vinden, vaak op kleinere clusters in de straten. Wanneer er een goede aanduiding zou kunnen komen is het mogelijk om de lege parkeerplekken te duiden voor winkelende bezoekers. Bij nieuwe ontwikkelingen kan gekeken worden of de parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd kunnen worden. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen en de daarbij behorende parkeerbehoefte.
Wonen in het centrum
De woonfunctie in het centrum moet verstevigd worden. Wonen boven winkels kan hiervoor kansen bieden. Maar ook andere lege plekken lenen zich hiervoor. Momenteel wordt bij elk initiatief gevraagd om parkeerplaatsen voor de nieuw te realiseren woningen op eigen terrein te organiseren. Wanneer dit niet lukt wordt een negatief advies afgegeven. De discussie gaat over het loslaten van deze normen, zoals ook in sommige andere steden in Nederland gebeurt. Dit moet dan wel goed verankerd worden in de parkeerverordening (betreffende bewoners komen dan niet in aanmerking voor een parkeervergunning) Ook kan gekeken worden of er gebruik kan worden gemaakt van de niet gevulde plekken in het centrum.
Gebruik parkeerplaatsen in de schilgebieden
In een deel van de schilgebieden mag overdag niet geparkeerd worden zonder vergunning. Hierdoor staat een behoorlijk gedeelte van de aan het centrum liggende straten overdag leeg. Gekeken kan worden of hier een bepaalde overflow vanuit het centrum kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld door bepaalde doelgroepen (bijv. werknemers en bezoekers) de mogelijkheid te geven een gedeelte van de dag geparkeerd mag worden.
Dorpsmanager
Een dorpsmanager kan op verschillende onderdelen een aantal taken uitvoeren:
1. Signaleringsfunctie verloedering
2. Mensen aanspreken op ongewenst gedrag
3. “spookfietsen’ signaleren
4. Bekendheid parkeerplaatsen auto’s en fietsen vergroten
Ideeën vanuit de werkgroep
• De privé parkeergarage van het woongebouw Palladio aan het Wilhelminaplantsoen heeft
ongebruikte parkeerplaatsen. Gemeente treedt in overleg met de Vereniging van Eigenaren om te kijken of deze parkeerplaatsen verhuurd kunnen worden aan bewoners van het centrum.
• Achter garage Natasja (Landstraat) is mogelijk ruimte om een grotere parkeergarage verdiept te bouwen. Momenteel is dit al een verdiepte locatie. Wanneer je daar een sedumdak opplaatst heb je ook nog een behoorlijke vergroening.
• Bij de entree van het centrum aan de Schoolstraat is mogelijkheid om extra fietsparkeerplekken te realiseren. Momenteel is dit een behoorlijk stenig gebied. Samen met de Vereniging van Eigenaren kan gezocht worden naar een groene oplossing.
• Autoparkeerplekken kunnen flexibel ingezet worden als fietsstalling. Bijvoorbeeld bij de Vlietlaan of Olmenlaan.
Vervolg
De resultaten van deze workshop worden meegenomen in de andere workshops. Uiteindelijk worden alle resultaten verwerkt in het centrumplan.
Bijlagen:
1. Presentatie van 20 september 2012.

2. Verslag van 20 september 2012.

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s