Nog meer lege pleinen in Bussum en ook nog een Centrumring?

Het Bussumse centrum zou enorm versterkt kunnen worden door meerdere plekjes te maken waar mensen kunnen samenkomen. Dat plan heeft de gemeente. Er wordt gekeken naar pleintjes. Wij hebben op een redelijk drukke koopjesdag eens rond gekeken in het centrum van Bussum. Onderstaand beeld maakt in elk geval twee zaken duidelijk: De Nieuwe Brink behoort niet bij het centrum. De toekomst van Bussum ligt echt in een compact centrum. Daar moet de gemeente zich op richten.

De Nieuwe Brink op koopjeszaterdag om 4 uur 's middags met mooi weer.

De Nieuwe Brink op koopjeszaterdag om 4 uur ’s middags met mooi weer. Gezelligheid troef!

De gemeente ( met nog nauwelijks Bussumse inbreng) heeft echter heel andere plannen. Uit het onlangs gepubliceerde kaderplan verkeer centrum Bussum  krijgen wij sterk de indruk dat de centrumring, eerder expliciet afgewezen door de gemeenteraad en de insprekers over de verkeerssituatie in het centrum, nu toch weer boven water komt en zelfs aanbevolen wordt. De Brinklaan wordt dan niet 100% afgesloten, maar als route onaantrekkelijk met alle gevolgen voor de omliggende straten en de toekomst van de Vonk.
Dat de centrumring nu weer terugkomt is van een hardnekkigheid die wij nog  kenden van de vorige wethouder Verkeer, mevrouw van Ramshorst,  maar die hoopten wij, definitief tot het verleden behoorde.
De gevolgen zijn groot:

  •  Omliggende straten (o.a. Landstraat, Herenstraat, Olmenlaan), die al veel verkeer hebben, worden nog zwaarder belast.
  • Er wordt meer ruimte gevraagd ten behoeve van een vrijliggende fietsstrook op de Kloosterweg. Die wordt dus breder ten koste van de tuin achter Marienburg.
  • Verkeer vanuit de Kloosterweg kan niet meer richting Spiegel via de spoorwegovergang en moet nu omrijden via de al druk gebruikte spoorwegovergang bij de generaal de la Reijlaan of de Spiegelstraat. Ook de smalle, drukbereden Spiegelstraat krijgt hierdoor meer verkeer.
  • Verkeer vanuit de spoorwegovergang (komende vanuit Spiegel) en de Vlietlaan kan niet meer via Nassaulaan en Veldweg. De parkeervoorziening achter Los is derhalve niet meer bereikbaar dan via een omweg (Vlietlaan, Olmenlaan, Brinklaan, Herenstraat, Kloosterweg).
  • Onduidelijk blijft hoe de Herenstraat er uit komt te zien. Eenrichtingverkeer richting Scapino maakt de Kloosterweg onbereikbaar. Eenrichtingverkeer de andere kant op is onmogelijk want  dan kun je helemaal niet meer het spoor over vanuit het Spiegel.
  • Vanuit de Herenstraat vanaf Bensdorp linksaf de Kloosterweg is gevaarlijk voor fietsers die de andere kant rechtdoor  gaan (dus voorrang hebben) en auto’s die linksaf willen moeten dan wachten op het spoor. Bij Bensdorp komt sowieso veel meer verkeer wat al de nodige problemen zal geven.
  • De verkeerssituatie aan het begin van de Nassaulaan (bij de Vonk) wordt ingrijpend gewijzigd, om een ‘betere’ aansluiting te krijgen op Vlietlaan/spoorwegovergang. De Vonk zelf zou  hierdoor moeten worden gesloopt.

De hier aangedragen oplossingen zijn erger dan de kwaal. De verkeerssituatie op de Brinklaan rechtvaardigt naar onze mening niet de voorgestelde oplossingen.
De Brinklaan kent geen overmatige verkeersdrukte. Door de laan beter in te richten als ‘auto te gast’-weg, kan een aantrekkelijker situatie voor fietsers worden verkregen en blijft het centrum toch bereikbaar en in beperkte mate als doorgaande route fungeren.

Wij vinden het onverkwikkelijk dat de Centrumvisie gebruikt wordt om deze plannen te rechtvaardigen. Dat staat ook niet in de Centrumvisie. Uit de gehouden inspraak bleek heel duidelijk dat men geen centrumring wilde. Je kunt het niet maken om nu te praten over een parkeerroute.
Bekend is van eenrichtingsverkeer dat het meer verkeer oproept.
Voor de fietser wordt het er allemaal niet beter op. Wij houden ons hart vast voor de Veerstraat.
De Vonk slopen is een gotspe. Daar hebben we al eerder met een brede initiatiefgroep een voorstel over geschreven naar de gemeenteraad bij de voorlaatste raadsverkiezingen. Wij pleitten er toen voor de Vonk te behouden, het is een architectonisch en stedenbouwkundig waardevol pand, heeft uitstekende mogelijkheden voor meerdere voorzieningen, en vormt een harmonische entree van het winkelgebied. Voor de ontsluiting van de parkeervoorziening achter Los, of welke bestemming daar ook moge komen, is sloop bovendien niet nodig. De Kloosterweg biedt al ontsluiting richting noord, en via de Veldweg richting zuid.
Maak een oplossing met behoud van de Vonk en laat de Vonk geen afgeleide zijn. Het blijft bovendien schandalig dat de gemeente een pand, dat zij voor 1,3 miljoen euro heeft aangekocht, zo laat verpauperen. Als een particulier dit zou doen, zou de gemeente optreden. De Voormalige Milieuraad Bussum en de Fietsersbond hebben al bijna twee jaar geleden gepleit om de Vonk in te richten als bewaakte fietsenstalling. Gezien de enorme hoeveelheid los gestalde fietsen is daar wel behoefte aan.

Afgezien van bovenstaande vinden wij het merkwaardig dat nu al ingrijpende verkeersmaatregelen worden voorgesteld zonder dat duidelijkheid bestaat over de definitieve inrichting en bestemming van het gebied aan de Veldweg achter Los, de bestemming en de gewenste toegankelijkheid van Scapino en helderheid over het breed gedragen uitgangspunt: geen beperking van de toe- en doorgankelijkheid van de Brinklaan.

 

 

 

 

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .