Horeca

Cafés en discotheken

Cafés en discotheken richten zich in hoofdzaak op het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken. Naast dranken worden ook vaak kleine hapjes verkocht. De branche kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan typen bedrijven, denk aan bijvoorbeeld buurtcafés, eetcafés, themacafés of discotheken. De differentiatie komt tot uiting in het interieur, de muziek en/of de locatie

Trends

 • Schaalvergroting: afname aantal bedrijven, maar toename verkoopoppervlakte.
 • Toenemende ketenvorming en groei aantal formules.
 • Minder contant geld door nieuwe betaalvormen (zoals mobiele pin, mobiele telefoon, MyOrder).
 • Opkomst van festivals en evenementen.
 • Daling van de gemiddelde besteding per consument.
 • Toename Oost-Europeanen in disco.
 • Senioren kunnen een interessante doelgroep zijn. Het aantal senioren neemt namelijk toe en bovendien hebben ze relatief meer tijd en geld te besteden. Service en persoonlijke aandacht stellen zij op prijs.
 • Inspelen op gezondheidstendensen kan het draagvlak van het café verbreden.
 • Een duidelijke en informatieve internetsite kan meer bezoekers genereren in het café.
 • Consumenten oriënteren zich namelijk steeds vaker op internet voor ze een bezoek afleggen aan een horecazaak.
 • Branchevervaging: het aantal concurrerende drankverstrekkende bedrijven buiten de horeca is toegenomen en zal de komende jaren verder groeien.
 • Het rookverbod heeft bij een flinke groep bedrijven tot omzetverlies geleid.
 • De economische crisis remt de consumentenbestedingen; ook de bestedingen in de horeca dalen hierdoor.
 • Kosten voor dj’s en/of musici zijn de laatste tien jaar buitenproportioneel gestegen.

Perspectief

Verdere prijsstijging kan de branche nekken. Cafés begeven zich in een moeilijke markt. Steeds minder consumenten weten de weg naar het café te vinden. De omzetgroei van 2011 is volledig toe te schrijven aan gestegen prijzen. Een nog verdere stijging van de prijzen kan de branche nekken. Nergens in Europa is het verschil tussen prijzen in de supermarkt en in de horeca zo groot als in Nederland. Dat consumenten door de crisis minder uitgeven, maakt de zorgen voor cafés nog groter. Een deel van de bedrijven verdient structureel te weinig en daarmee ontbreekt een goed toekomstperspectief. Dit leidt de komende jaren tot een afname van het aantal cafés. Naar verwachting zal de omzet in 2012 wederom een daling laten zien.

Zware tijden voor clubs en discotheken

Er dreigt een verdere leegloop van clubs en discotheken. In 2011 is de omzet met 33% gedaald. Het wordt steeds lastiger het uitgaanspubliek te trekken, omdat de concurrentie van festivals en evenementen toeneemt. Ook hebben jongeren minder te besteden door de toenemende uitgaven aan bijvoorbeeld smartphones en games. Jongeren leven steeds sneller, maar hebben ook steeds meer behoefte aan het ontmoeten van nieuwe mensen. Online via social media, maar ook nog steeds offline. Clubeigenaren moeten alle zeilen bijzetten om te “overleven”.

Gebruik gemaakt  van Cijfers en Trends  van de Rabobank.

Advertentie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s