Geen verplaatsing van AH naar Scapino Nieuwe Brink!

Onderstaande brief hebben we vandaag naar het College en de Gemeenteraad gestuurd.

Aan:            Gemeenteraad van Gooise Meren
Betreft:       Geen verplaatsing Albert Heijn naar Scapino/Nieuwe Brink
Datum:        7 november 2016
Geacht  leden van de Gemeenteraad,

Na een uitgebreide, professionele en unieke inspraakprocedure over het centrum van Bussum, nam de Bussumse Gemeenteraad in 2012 unaniem de Centrumvisie aan. Deze werd daarmee de leidraad voor de ontwikkeling van het Bussumse centrum.
De verdere planvorming met name voor Scapino/Nieuwe Brink ligt echter stil. ‘Na de herindeling tot de gemeente Gooise Meren is dit beleid in principe geldig tot 1 januari 2018’  zo heeft het college recent laten weten in antwoord op vragen van Hart voor BNM.
Kern van deze Centrumvisie is:
Stop de winkelleegstand, maak het centrum compacter en levendiger, versterk het groene karakter van het centrum en ontwikkel het gebied Scapino Nieuwe Brink tot een aantrekkelijk woongebied voor starters en oudere doorstromers. Dat is waar in Bussum enorm bescapnbhoefte aan bestaat.
Over deze kernpunten bestaat nog steeds veel overeenstemming bij
Bussumse ondernemers, de bewoners en hun organisaties, ingeschakelde externe deskundigen en de toenmalige Bussumse politici.
Albert Heijn en Scapinoterrein
Albert Heijn heeft behoefte aan uitbreiding, haar divisie Vastgoed kocht het gebouw van Scapino.
Volgens het College is conform het huidige bestemmingsplan Centrum: ‘Detailhandel nu al mogelijk op deze locatie en dus niet tegen te houden. Nadat de nieuwe Economische visie is vastgesteld, wordt onderzocht of een mogelijke verplaatsing van de AH wenselijk is’.  
Ons inziens zal verplaatsing van de supermarkt inclusief de vestiging van een pick-up point echter grote gevolgen hebben voor het hele gebied eromheen, namelijk onnodige, ongewenste en desastreuze verkeers- en leefbaarheidsproblemen.
Wanneer Albert Heijn inderdaad verhuist zou dat allereerst ernstige gevolgen hebben voor het winkelhart van Bussum. Er wordt een groot gat geslagen in dat deel van het centrum dat nu redelijk functioneert. Het winkelhart wordt door verplaatsing van AH niet compacter maar juist vergroot en verlengd richting Kerkstraat. Dit in tegenspraak met de adviezen van deskundigen en de wensen vanuit de inspraak.
Een compact centrum is volgens deskundigen het sleutelwoord voor succes. Overal in Nederland, ook in de directe nabijheid (Baarn, Hilversum, Huizen), is dit het uitgangspunt om noodlijdende gebieden weer te vitaliseren en leegstand te verminderen.
Wie de leegstand ziet in Kapelstraat en Nieuwe Brink realiseert zich dat het huidige Bussumse centrum simpelweg te groot is en dat het verspilde en kostbare energie is om dat te blijven oppeppen.
Albert Heijn is op zijn huidige plek goed bereikbaar met aanzienlijk minder verkeershinder dan bij de Kerkstraat het geval zal zijn.
Verplaatsing zal leiden tot:
     –   een verkeersinfarct op de Kerkstraat, de rotonde hoek Kerkstraat/Brinklaan en op de Herenstraat,

  • grote overlastproblemen voor omwonenden door aan- en afvoer van goederen naar Albert Heijn op meerdere tijdstippen van de dag
  • en een blokkade vormen voor de noodzakelijke verbinding tussen het Spiegel en het westelijk deel van Bussum en de toevoer naar A1.

Op deze route is bovendien veel langzaam verkeer (fietsers) richting Spiegel door de vele daar aanwezige scholen.
 
Bewoners van de Thierensstraat en Kerkstraat lieten ons weten zeer bezorgd te zijn over de dreigende terugkeer van AH.
Albert Heijn zat tot 3 decennia geleden ook aan de Kerkstraat, in het huidige gebouw van Scapino. De overlast (verkeer, aan- afvoer van goederen, lawaai) was toen al bijzonder groot, terwijl de vestiging veel kleiner was dan nu en er bovendien geen sprake was van een aanvullende functie als een pick-up point.
Gooise Meren, met name Bussum, is niet gediend bij verplaatsing van Albert Heijn.
Volgens ons zijn er genoeg mogelijkheden voor Albert Heijn om uit te breiden op de huidige locatie, de Veerstraat.
De toegankelijkheid van de winkel kan worden verbeterd, de locatie biedt mogelijkheden voor extra woningen en de parkeergarage kan aantrekkelijker worden gemaakt, ten gunste van de exploitatie. Wij zijn graag bereid onze voorstellen toe te lichten.
Wij vragen u dan ook om u uit te spreken tegen verplaatsing van Albert Heijn naar de Kerstraat en daar ook geen enkele medewerking aan te geven. Dat is mede mogelijk door als Gemeente Gooise Meren de omliggende gronden niet aan AH te verkopen.
Uitbreiding van deze supermarkt op deze plaats is daardoor niet aantrekkelijk. Het lijkt ons fair om dit reeds nu aan Albert Heijn mede te delen.
Wij hopen dat u onze oproep wilt volgen en het tij wilt keren nu het nog kan.

Met vriendelijke groet,

Kees Flink
Corverlaan 1
1405 AV Bussum
06-54312651
keesflink@gmail.com

Ben de Veth
Gen. de la Reylaan 11
1404 BM Bussum
Tel: 06-53717716
bdeveth@gmail.com

www.bussumnatuurlijkbeter.nl

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .