Nieuwe Provinciale detailhandelsnota schiet tekort voor beoordeling winkelplannen gemeenten.

Afstemming en beperking winkelplannen absolute noodzaak
prov nhDe provincie Noord Holland gaat zich binnenkort buigen over het nieuwe detailhandelsbeleid voor Noord Holland. Dit moet gaan gelden voor de periode 2015 – 2020.
Het beleid wordt aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen: groei van het winkelvloeroppervlak overstijgt ver de groei van de bevolking, verandering in winkelgedrag, tegenvallende economie, met als resultaat: forse toename van de winkelleegstand. Ondanks dat staan er in Noord Holland nog een groot aantal plannen op stapel, maar liefst voor 135.000 m2, driemaal zo groot als ontwikkeld kan worden gezien de gedaalde marktvraag.
De Provincie wil, terecht, voorkomen dat net als in de kantorenmarkt de winkelleegstand tot onaanvaardbare proporties stijgt. Afstemming en beperking van ontwikkeling zijn dan ook de geëigende instrumenten.

Bussum hoofdwinkelcentrum??
Het merkwaardige van het provinciale beleid zit niet in de doelstelling maar de uitwerking. Met name voor de gemeente Bussum.
Het nieuwe beleid geeft slechts een beperkt aantal gemeenten ruimte voor vernieuwing en zelfs uitbreiding van winkelvloeroppervlak. Het gaat dan om winkelcentra met meer dan 25.000 m2 winkelvloeroppervlak. Deze bedienen volgens de redenering van de provincie diverse doelgroepen uit de wijde omgeving. In de kleinere winkelgebieden zal veel scherper worden gekeken of er nog ruimte voor uitbreiding is. Voor de grotere centra (Hilversum en Bussum dus) hoeven alleen detailhandelsplannen boven 3000 m2 voor advisering worden voorgelegd aan de Regionale Advies Commissie (RAC) van de betreffende regio.
Dat dient in principe te worden opgevolgd.

Zelfs Hilversum kent toenemende leegstand
Hilversum past uitstekend in het criterium: groter winkelcentrum dat diverse doelgroepen uit een wijdere omgeving bedient. Maar ook Hilversum kent een toenemende leegstand, waardoor naar onze mening de doelstelling niet uitbreiding maar opvulling leegstand en functiewijziging moet zijn, in een compact centrum.

Bussum hoogste leegstandpercentage
Dat Bussum als hoofdwinkelcentrum wordt aangewezen is onbegrijpelijk. Het mag dan een winkelcentrum hebben met meer dan 25.000 m2 vloeroppervlak, een deel daarvan staat echter al jaren leeg. Bussum heeft zelfs het hoogste leegstandspercentage van de regio volgens onderzoeksbureau Locatus, gemeten in 2014: 9.1 %. Het leegstandspercentage voor Gooi & Vechtstreek bedraagt 6,1%. In deze regio is de leegstand so wie so al veel hoger dan gemiddeld in Noord Holland (4,6%), zodat er ons inziens helemaal geen ruimte voor groei in Gooi & Vechtstreek is.
Twee gemeenten (Hilversum en Bussum) met groeimogelijkheden is ons inziens dan ook ondenkbaar en uitermate onverstandig.

Ook Laren en Huizen aantrekkelijke winkelgebieden
Dat Bussum tot hoofdwinkelcentrum wordt aangewezen is daarnaast zeer discutabel. De gemeente Laren heeft zich ontwikkeld tot aantrekkelijk winkelgebied en daar in het verleden ook sterk in geïnvesteerd. Huizen met een groter verzorgingsgebied en een jongere bevolking heeft 2 grote winkelcentra, en een uitbreidingsplan. Bussum heeft een vergrijsde bevolking en zoals gezegd veel leegstand.
Bussum zou er goed aan doen haar bouwmogelijkheden te benutten om het aantal inwoners te vergroten en daarmee de markt voor de bestaande ondernemers, in plaats van nieuwe winkels toe te voegen.
Wat het Gooi betreft is er volgens ons maar een verstandige optie: Gooi en Vechtstreek heeft één hoofdwinkelcentrum: Hilversum. De andere centra (Bussum, Huizen, Laren), zijn complementair en hebben ieder een eigen identiteit. De opgave daar is niet uitbreiding, maar het zo compact mogelijk houden van het centrumgebied. Zeker geen winkeluitbreiding maar functieverandering die de levendigheid van het centrum ondersteunt en inspeelt op de behoefte van wonen in een levendig gebied, voor jongere en oudere inwoners. Juist daaraan bestaat grote behoefte

Provinciaal beleid schiet tekort
Een provinciaal beleid dat slechts uitgaat van het bestaand aantal vierkante meters en niet kijkt naar de reëel waarneembare ontwikkelingen in een regio schiet ons inziens te kort en kan niet dienen als toetssteen voor detailhandelsplannen.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .