Nieuwe coalitie Bussum: nieuw plan Scapino

scapino-2De onderhandelingen in Bussum zijn rond. De nieuwe coalitie bestaat uit VVD, PvdA, Groen Links en D66. Een van de eerste activiteiten wordt de behandeling van het postzegelbestemmingsplan Scapino Nieuwe Brink.
Op verzoek van Bussumer Thijs Hendriks bepaalde de Raad van State dat de gemeente Bussum uiterlijk 19 juni een besluit over de vaststelling moet nemen. De gemeente verzuimde dat te doen binnen de wettelijk gestelde termijn.
Voor de vaststelling van het plan is overigens een overeenkomst met de projectontwikkelaar vereist, en een overeenkomst waarin de exploitatie van het plan wordt aangetoond en de planschade is geregeld. Die zijn er niet.
Het college kan naar onze mening dan ook niet anders dan doen dan het plan intrekken en opnieuw beginnen.
Daarmee wordt recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. In de Gooi en Eembode van 30 januari waren de standpunten te lezen van de verschillende partijen over dit onderwerp. Een goede service van de Gooi en Eembode, want een goed hulpmiddel bij het uiteindelijk bepalen van je stem.
2 van de 4 partijen die aan de coalitie deelnemen (PvdA en D66) gaven aan dat er een nieuw plan moet komen. D66 liet alvast een maquette maken waarin de mogelijkheden van een ander plan werden getoond.
Als we de standpunten vertalen naar de gehele raad dan zijn er 16 van de 23 raadsleden voor een nieuw plan.
Daarmee kan een einde komen aan de lange discussie over het centrumplan.
De uitspraak van de Raad van State verplicht de gemeente Bussum snel een besluit te nemen. Een besluit dat recht moet doen aan de verkiezingsuitslag.
Wij vertrouwen erop dat het college en de raad de verkiezingsuitslag respecteren, rekening houden met de wens van vele Bussumers, en in het belang van de Bussumse ondernemers en bewoners onmiddellijk aan de slag gaat met een nieuw plan. De bouwstenen liggen er. Bussumers denken graag mee. Dit biedt een unieke kans op participatie, enthousiasme en draagvlak voor een goed plan dat de lange controverse in Bussum eindelijk kan beslechten.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum, Democratie en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.