Teleurstellende uitkomst verkiezingsdebat Bussum: Coalitiepartijen houden vast aan plan voor centrum

stem2

Een grote opkomst en een opvallend grote eensgezindheid tussen de lijsttrekkers: Bussum moet een compact en levendig centrum krijgen.
Hoe dat centrum er dan moet uitzien, daar waren de lijsttrekkers van de coalitiepartijen snel mee klaar: het huidige plan heeft hun instemming.
Ondanks de grote bedenkingen van de gemeentelijke taxateur, de grote weerstand onder de bevolking, de waarschuwingen van retailspecialisten, de doorgaande leegstand van winkels: de coalitiepartijen VVD, Groen Links, CU en PvdA blijven vasthouden aan het plan voor het centrum van Bussum.
De verplaatsing van een grote supermarkt, de verplaatsing van grote verkeerkeersstromen door winkelend publiek en de bevoorrading, alles midden in een woongebied, het maken van een gesloten bouwblok van 4 bouwlagen in een karakteristieke historische omgeving: het mag niet baten, de coalitiepartijen willen het zo spoedig mogelijk ten uitvoer brengen. Alleen de PvdA zegt bedenkingen te hebben en voorwaarden te stellen, maar neemt geen afstand van het plan.
Alle coalitiepartijen wensen geen extra supermarkt maar zijn niet in staat om aan te geven hoe ze kunnen voorkomen dat de Jumbo of een andere supermarkt in het oude pand van de AH aan de Veerstraat gaat zitten. Een mooi voorbeeld van struisvogelpolitiek!
De VVD, die de centrumportefeuille beheert, maakte het wel heel bont: dit is een goed plan, dat zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd. Het is een zaak van de projectontwikkelaar, daar gaan wij niet over, aldus de lijsttrekker van de VVD. Haar opvatting is veelbetekenend: de gemeente heeft maar een beperkte functie in de ruimtelijke ordening: de markt is nu verder verantwoordelijk voor het centrum. Als de projectontwikkelaar er vertrouwen in heeft, dan zal het goed zijn.
Critici, waaronder ook een aantal vastgoedeigenaren in Bussum, voeren echter aan dat Bussum nu al de grootste leegstand  van winkels in het Gooi kent. Die leegstand is van structurele aard. Zij zet zich ook in 2014 door volgens de meest recente gegevens. De critici zijn van mening dat het centrum compacter moet en twijfelen zelfs aan de Nieuwe Brink als onderdeel van het centrum.
Ook wij zijn die mening toegedaan. De vestiging van een supermarkt trekt geen nieuwe bezoekers aan, zo blijkt uit het aanvankelijk vertrouwelijk rapport van de gemeentelijk taxateur en grote trekkers zullen zich niet in Bussum vestigen.
Op de vraag wat de partijen willen doen om het diepe verschil van mening in de Bussumse gemeenschap te overbruggen kwam geen antwoord. De lijsttrekker van de VVD: ‘Dit is een goed plan, dat zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.’
Voor kritische inbreng was op dit debat nauwelijks ruimte. Een debat kan deze avond in de verste verte niet worden genoemd.
Bijna alle aanwezigen vonden dat er in Bussum voldoende winkels zijn. De grote leegstand kan niemand ontgaan. Om er dan toch nog ruim 2000 m2 winkels aan toe te voegen is naar onze mening een verkeerde beslissing. De rekening komt jaren later. Want het winkelgedrag verandert snel. De gemeente moet hier haar verantwoordelijkheid in nemen. En  het niet laten aankomen op lange procedures. Overleg, je zorgen delen en samen naar oplossingen zoeken, is volgens ons de beste manier om een aangepast plan ook werkelijk snel te kunnen uitvoeren.
De kiezer mag het zeggen.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .