Beroep Wet openbaarheid van Bestuur bevestigt noodzaak voor nieuw plan centrum Bussum.

openbaarheidMet behulp van de Wet openbaarheid van bestuur is eindelijk het taxatierapport over het Scapinoterrein openbaar geworden. Het rapport is bedoeld om de waarde van de grond van dit gebied in te kunnen schatten en is er al sinds 5 juli 2013. Het werd gemaakt in opdracht van de gemeente Bussum zelf.
Gebleken is dat alle raadsleden pas begin oktober 2013 op basis van vertrouwelijkheid, inzage in dit rapport hebben gekregen. Dus ruim nadat het bestemmingsplan al in procedure was gebracht en ter inzage had gelegen.
In het rapport staat: “Feitelijk is het heel moeilijk een goede waardering te geven”.  Zo ontbreken bijvoorbeeld de opbrengsten uit het huidige parkeren aldaar, de huurovereenkomst met Scapino en de begrote bouwkosten. De taxateur komt dan ook niet verder dan een “educated guess”  van € 450.0.00 – € 650.000,- .
In het rapport staat:

  • ”De markt voor koopappartementen is uiterst slecht. Het is momenteel de minst courante categorie onroerend goed”.
  • “De omzetten van de winkels staan sterk onder druk. Oorzaak is de terugval in koopkracht en de invloed van de toenemende verkoop via het Internet”.
  • “Vooral in de kleding- en schoenenbranche en in de wonen-gerelateerde winkels vinden winkeliers het moeilijk om het hoofd boven water te houden”.
  • “De leegstand loopt in een heel hoog tempo op en de huurwaarden dalen drastisch”.
  • “Met name plaatsen zoals Bussum hebben het moeilijk. Dit soort winkelcentra hadden vroeger een groter verzorgingsgebied. Onderzoeksbureau Ecorys heeft dat voor Bussum onderzocht en schat dat het verzorgingsgebied met circa 40% gedaald is.”
  • “Alleen een trekker toevoegen lost het probleem niet op en bovendien is het de vraag of een supermarkt wel de rol van een trekker kan vervullen. Bij de opzet van een winkelcentrum  is dat geen gebruikelijk uitgangspunt”. C&A,V&D en HEMA worden als trekker gezien, niet de Albert Heijn!
  • “De huidige markt voor kleine huurappartementen is goed, maar staat wel onder druk.”.
  • “De locatie is niet geschikt voor het hogere segment”.

Wij vinden het onbegrijpelijk dat deze informatie door de gemeente niet gebruikt is bij het opstellen van het bestemmingsplan Scapino/Nieuwe Brink en vragen ons ook af waarom het niet openbaar is gemaakt. Wij pleiten er al jaren voor om woningen in dit gebied te realiseren en geen winkels. Bovendien moet het centrum echt compact worden, zoals ook uit de Centrumvisie naar voren kwam. Wij vragen ons nog steeds af waarom de coalitiepartijen van VVD, Groen Links, PvdA en CU zo hardnekkig blijven vasthouden aan de verouderde plannen. Alleen de PvdA heeft laten weten inmiddels geen voorstander van het huidige plan meer te zijn. Hart voor Bussum, Bussums Bloei het CDA en D66 waren al tegen en ontwikkelden een alternatief.
Het is een raadsel waarom de coalitie het plan voor de vestiging van een supermarkt tot het laatst toe verdedigde, ondanks het negatieve advies en de wens van vele Bussumers tot een andere bestemming voor deze plek.
Het is tijd afscheid te nemen van dit plan voor Nieuwe Brink Scapino.  En het is de hoogste tijd een nieuw advies te vragen over de meest gewenste en haalbare invulling van dit gebied. De allerwegen gehoorde wens voor een  compact centrum en de grote behoefte aan betaalbare woningen voor starters en ouderen in Bussum biedt een goede kans voor een nieuwe invulling.
Wij adviseren het nieuwe College na de verkiezingen zo snel mogelijk opdracht te geven aan een onafhankelijk en ter zake kundig bureau dat de instemming heeft van ondernemers en bewoners om advies te geven over de meest gewenste invulling.  Inspraak is dan niet voor niets geweest en we kunnen eindelijk verder gaan waar we gebleven waren: de Centrumvisie “op weg naar een modern tuindorp”.
Laten we het verleden achter ons laten en samen met alle betrokkenen naar een nieuw hart voor Bussum toe werken. Snel, vakkundig, en met gebruik van de kundigheid van vele Bussumers.

Lees hier het volledige taxatierapport
en klik hier voor de uitzending van GooiTV over dit gebied.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum, Democratie en getagged met . Maak dit favoriet permalink.