College Bussum faalt. Ernstige fouten in procedure Scapino Nieuwe Brink. Tijd voor een nieuw gemeentebestuur en een ander plan.

druitWoensdagavond was er veel vuurwerk tijdens de vergadering van de commissie Ruimte. Het College heeft het Postzegelbestemmingsplan en het Definitief Ontwerp van de agenda gehaald. Toch waren er veel insprekers die over de gevolgde procedure wilden inspreken. Bijzonder sterk was het verhaal van Rene Sweijen. Kortweg komt het er op neer dat de gemeente handelt in strijd met haar eigen regels:

  • Je mag geen Definitief Ontwerp in de inspraak brengen zonder een anterieure overeenkomst;
  • De basis van het postzegelbestemmingsplan is het Definitief Ontwerp.

Zo staat het vermeld in de “Procedure en voorwaarden voor bouwinitiatieven”, vastgesteld door B & W op 26 april 2011. Beide punten zijn door de wethouder, gesteund door het volledige College van B en W met voeten getreden.
De wethouder kwam niet verder dan de opmerking dat hij hevig teleurgesteld was. Zijn vertrouwen in de Projectontwikkelaar en de betrokken partijen is ernstig geschaad. Significant was het antwoord van de wethouder op de vraag welke overeenkomsten er nu zijn. De wethouder zei dat de enige overeenkomst die er is  de intentieovereenkomst uit 2008  is.
De PvdA gaf nog aan dat zij niet akkoord gegaan zouden zijn met het ingetrokken voorstel omdat aan twee van de drie randvoorwaarden niet is voldaan. Het is natuurlijk ook heel vreemd dat er pas medio 2014 een verkeerscirculatieplan wordt vastgesteld, waarin aangegeven wordt welke verkeerskundige ingrepen in het totale centrum nodig zijn voor een betere circulatie van het verkeer.
Het CDA, D66 en Bussums Bloei zijn van mening dat de huidige plannen van tafel moeten.  Paul Rijpstra van de VVD beriep zich op de zwijgende meerderheid en deed de ruim 3500 bezwaren af als een minderheid.
Opvallend is dat ook in de zaak Cruysbergen dezelfde geluiden naar voren komen. Zie hiervoor Cruysbergen.
De positie van de wethouder is in feite onhoudbaar geworden: of hij kent zijn eigen voorschriften niet ( en dan moet je geen wethouder willen zijn) of hij lapt de gemeentelijke voorschriften aan zijn laars ( en dan hoor je niet thuis in een fatsoenlijk openbaar bestuur). Kortom, het vertrouwen in de gemeentelijke politiek van de huidige coalitiepartijen heeft een forse deuk opgelopen!
Het college Bussum heeft gefaald. Er zijn ernstige fouten gemaakt in de planontwikkeling Scapino/Nieuwe Brink. Het is tijd voor een nieuw gemeentebestuur en een ander plan. Waar Bussumers nu wel enthousiast over kunnen worden.
Hieronder staat  de inspraakreactie van René Sweijen.

Ingesproken tijdens commissie Ruimte op 4 december 2013

Goedenavond,
Mijn naam is René Sweijen. Ik ben woordvoerder namens Hart voor Bussum. De afgelopen maanden hebben wij ca. 3.500 handtekeningen opgehaald van Bussumers die niet begrijpen waarom er een supermarkt moet komen, die meer woningen willen, openbaar groen, een compact centrum en geen verkeersoverlast. Het is
Het is nu de derde keer dat wij als Bussumers overvallen worden door dit college.
Eerst in juni met het Voorlopig Ontwerp. Er werd namelijk een supermarkt gepresenteerd waar niemand op zat te wachten. Dat leidde tot veel protest.
De tweede keer was begin september toen het college liet weten dat de projectontwikkelaar niet klaar was met het Definitief Ontwerp. Maar ondertussen ging men verder met het postzegelbestemmingsplan en de inspraak alsof er niets aan de hand was. Het hele proces werd zelfs met 4 maanden naar voren getrokken!
De derde keer is nu eind november, als het college het onderwerp plotsklaps, 5 dagen vóór behandeling, van de agenda haalt omdat er geen anterieure overeenkomst is.
In Amerika zeggen ze dan: „three strikes, you’re out”.
Dit is een blamage voor Bussum. Vooral ook omdat het college dit zelf veroorzaakt heeft. Niet alleen door in september het hele proces met 4 maanden te versnellen, maar ook omdat de eigen richtlijnen én de wet niet gevolgd worden.
Ik verwijs hierbij namelijk naar de „Procedure en voorwaarden voor bouwinitiatieven”, vastgesteld door B&W op 26 april 2011.
In Hoofdstuk 1.4.5 Voorlopig Ontwerp en anterieure overeenkomst, staat „in deze fase wordt op basis van de intentieovereenkomst een anterieure overeenkomst getekend”.
In Hoofdstuk 1.4.6 Definitief Ontwerp staat, „Als het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld en de anterieure overeenkomst is gesloten kan het Voorlopig Ontwerp worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp”. Dus: geen Definitief Ontwerp zonder Voorlopig Ontwerp én anterieure overeenkomst.
In Hoofdstuk 1.4.7 Postzegelbestemmingsplan staat, „De basis van het postzegelbestemmingsplan is het definitief ontwerp”. Dus: geen postzegelbestemmingsplan zonder definitief ontwerp.
Ik stel vast dat:
–       de projectontwikkelaar geen ondertekenaar was van de intentieovereenkomst
–       er in juni al een anterieure overeenkomst had moeten zijn
–       het postzegelbestemmingsplan in de inspraak is gegaan zonder definitief ontwerp
Ik stel dus vast dat de gemeente zich niet aan de eigen richtlijnen houdt. Waar de wetgever stelt dat eenieder de wet moet kennen, mag je dat zeker van wethouders en ambtenaren verwachten.
Dergelijke nalatigheid en onzorgvuldigheid verkleint het draagvlak en ondermijnt het vertrouwen van burgers in haar bestuur.
Ik geef de commissie in overweging om het college hier op te wijzen en haar te vragen haar huiswerk over te doen.
Het huiswerk overdoen betekent concreet:
–       kom met een plan dat wél voldoet aan de Gebiedsvisie Centrum
–       dat kan rekenen op steun en draagvlak van Bussumers
–       dat voldoet aan de richtlijnen
–       en dat wél inspeelt op de huidige ontwikkelingen.
Ik geloof dat de commissie en de raad hier een unieke kans hebben om terug te keren van een heilloos pad waar Bussum nog decennialang last van zal hebben. Het is nú de kans om de weg in te slaan naar Bussum als modern tuindorp.
Dank u wel.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Democratie en getagged met . Maak dit favoriet permalink.