Enthousiasme ver te zoeken: kritiek en zorgen over Scapino Nieuwe Brink tijdens druk bezochte inspraakavond.

cartoon 05Drie kwartier
Drie kwartier kregen de vele insprekers dinsdagavond op de goed bezochte inspraakavond over het ontwerp voor Scapino Nieuwe Brink. Gesprekleider Ratelband was onverbiddelijk. Ruim 60 mensen uitten hun grote zorgen over het nieuwe plan. Velen gingen teleurgesteld naar huis. Van een echte discussie was geen sprake. Een gemiste kans om Bussumers echt goed te betrekken bij de invulling van een crucuiaal stuk Bussum: de Scapino/Nieuwe Brink.
Onbegrip uitbreiding winkels
Onbegrip werd geuit over de forse uitbreiding van het winkelbestand in Bussum met een grote supermarkt in het centrum. Alom werd gewezen op de grote en toegenomen leegstand. En op de wens vanuit de inspraak om  een compact centrum te maken en dat niet te laten uitdijen zoals nu gebeurt.
Wethouder Barneveld (VVD) was niet overtuigd. VVD en zelfs het van oudsher kritische Groenlinks zijn de enige partijen in de gemeenteraad die de plannen van projectontwikkelaar Centrumprojecten zonder voorbehoud steunen.
Massale bebouwing en vrijwel geen groen
Veel kritiek was er ook op de massale bebouwing. 4 lagen aan Kerkstraat en Thierensstraat:  insprekers vonden dat dit in het geheel niet aansluit op de mooie bebouwing aan de beide straten.  Het ontbreken van groen vond men in strijd met het tuindorpkaraker, dat men juist zo graag in het centrum van Bussum ziet terugkomen.
Onomkeerbaar?
Een van de eerste vragen aan de wethouder was of het nog mogelijk was om met een ander plan te komen. Na enig aandringen kon de wethouder niets anders zeggen dat voor hem het plan onomkeerbaar is. Een regelrechte schoffering van de hele inspraakprocedure, waarin altijd gezegd werd dat alles bespreekbaar is.
 Aanpassingen nodig
Gepleit werd voor een compacter centrum, minder ruimte voor nieuwe winkels, opvullen van de leegstand, meer woningen, meer groen, en een bebouwing die veel beter aansluit aan de omgeving. Dat maakt het plan aantrekkelijker, minder kostbaar, minder belastend voor de omgeving en veel beter aansluitend aan de vrijwel unanieme uitkomst van de inspraak over de centrumvisie en het centrumplan.
Uiteraard hebben ook wij onze punten duidelijk over het voetlicht gebracht, maar er was op voorhand veel te weinig tijd om van een zinvolle inspraakavond te spreken. Bij veel vragen of opmerkingen werd gezegd dat het genoteerd werd en dat het College er later op terug zou komen. Dat is weinig inspirerend. Duidelijk werd wel dat het de projectontwikkelaar is die van mening is dat er nog wel een supermarkt bij kan. Wie dat is, kon vreemd genoeg nog niet verteld worden verteld.
Oproep
Wij hopen dat Bussum de pleidooien van de insprekers overneemt. De gemeente was heel goed op weg met de inspraak. Wat zo goed begonnen was moet niet als een wassen neus eindigen. Daar zullen we ons met alle middelen voor inzetten.
 

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .