Liever woningen dan lege winkels in het centrum.

park03 copyOp de vergadering van de commissie ruimte van 23 januari j.l kwam ook het wonen in het centrum uitgebreid aan de orde. Theo Fambach hield namens de seniorenraad Bussum onderstaand betoog. Vanzelfsprekend hoeft het wonen in het centrum niet beperkt te blijven tot senioren, integendeel ook starters willen graag in het centrum wonen.

1. Wonen in het centrum.

Nederland vergrijst; de woningbehoefte voor 50-plussers wordt groter en meer specifiek. Het in overeenstemming brengen van vraag en aanbod voor senioren is een belangrijk speerpunt voor betrokken partijen zoals gemeentelijke en provinciale overheid en woningcorporaties, maar ook de ouderenorganisaties. Daarbij komt dat momenteel de huizenmarkt op slot zit, hetgeen een optimalere huisvesting van ouderen zeker niet ten goede komt. Gezocht moet worden naar wegen om de woonmarkt vlot te trekken en voor de toekomst een betere verdeling van het woningaanbod tot stand te brengen.

Een van de doelstellingen van de projectgroep Wonen RSBO is om de bewustwording onder senioren in Noord-Holland tav hun huidige woonsituatie te bevorderen. Gekeken moet worden of het ‘woongedrag’ van senioren te koppelen is aan verschillende levensfasen. Uitgaande dat er door meer gerichte informatie en persoonlijke begeleiding, en het bieden van keuzemogelijkheden, senioren vervolgens beter in staat zullen zijn afwegingen te maken en indien nodig acties te ondernemen m.b.t. hun toekomstige huisvesting.

2. Wonen boven winkels.

Seniorenraad Bussum juicht toe dat een van de uitkomsten van de Werkgroep Wonen in het centrum is geweest dat onderzocht moet worden welke mogelijkheden er zijn om het centrumgebied ( “het tuindorp”) meer leefbaar te maken door de etages boven de aanwezige winkels hun woonfunctie (terug) te geven. De onderhavige etages betreffen vaak 2- of 3-kamer woningen, die uitermate geschikt zijn voor senioren, maar ook junioren. Ook gezinnen komen in aanmerking. Dat dit mogelijk is blijkt uit het onderzoek van twintig BNA architecten, inclusief ondergetekende. Zij hebben meegewerkt aan het onderzoek Het Alledaagse Gezin terug in de Stad, dat eind van dit jaar in boekvorm zal verschijnen. Mogelijkheden van ontsluiting van de woningen hangt af van de politieke wil, maar ook van eigenaren. Een goede stap in de richting zou kunnen zijn de vigerende parkeernorm aan te passen in casu geheel te laten vervallen. Met wonen in het centrum ontstaat een leefbaarder omgeving. Dit zal zeker de veiligheid in het centrum verbeteren. De straten in het centrum zullen niet zo desolaat zijn als te voren. Het behoud van de historische gevels kan door de gebruikswijziging verbeteren. Voor de senioren zelf is wonen in het centrum een goede kans. Winkels, horeca en cultuur dichtbij en op loopafstand. Bepaalde groepen senioren hebben iets te besteden en zullen dat sneller doen indien zij meer in de gelegenheid worden gesteld. Helaas zijn de aanbevelingen, gedaan in de werkgroep Wonen, bij het onderdeel Bebouwing Scapinoterrein niet integraal overgenomen. Dit gebied is uitermate geschikt voor alleen een woonfunctie.

Verder is in de werkgroep Levendig centrum gekeken, welke functie horeca zou kunnen hebben om nieuwe ontmoetingsplekken in het centrum te laten ontstaan. Welke evenementen kunnen worden georganiseerd en op welke locaties? Dit moet natuurlijk in samenspraak met bewoners en huidige ondernemers. In Naarden Vesting zijn op dit gebied goede resultaten geboekt. Een enigermate terughoudend beleid ligt voor de hand, gezien de reeds ingebrachte bezwaren. Een herschikking is wel aan de orde, zeker voor het Wilhelminaplantsoen. Deze ruimte is niet geschikt voor Kermis en Bussum on Ice, maar zou “vergroend” moeten worden. Een plek waar horeca en cultuur is, waar jong en oud elkaar ontmoeten. Een elysium in het centrum.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum en getagged met . Maak dit favoriet permalink.