College Bussum neemt besluit over Centrumplan. 15 januari openbare informatieavond.

Afbeelding

Dinsdag 8 januari behandelen Burgemeester en Wethouders het Centrumplan voor Bussum. Het plan kwam tot stand na 2 inspraakrondes. Een klankbordgroep van burgers adviseerde het college over het plan en de manier waarop het tot stand kwam.

Het plan is gebaseerd op een eerder dit jaar door de gemeenteraad unaniem vastgestelde Centrumvisie. Dat was het eerste zichtbare resultaat van de inspraak. In het Centrumplan wordt de visie op onderdelen uitgewerkt. We hebben op onze site eerder een oproep gedaan aan het college de inspraak echt serieus te nemen. En om rekening te houden met het nieuwe winkelen, met duurzaamheid en met de wens van zoveel Bussumers om betrokken te worden bij het centrumplan. We hopen dat het college de wensen en suggesties serieus neemt.

Dinsdagavond 15 januari a.s. is er een openbare informatieavond. Dan licht het college haar besluiten toe. Dan zal blijken wat wel en wat niet uit de inspraak wordt overgenomen. Hart voor Bussum? Kom luisteren, stel uw vragen en praat mee!

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .