De Bussumse werkwijze: OPROEP!!

Bussum is er trots op haar burgers goed te betrekken bij al die zaken die voor hen belangrijk zijn. Daarvoor is de zgn ‘Bussumse Werkwijzeontwikkeld. Een flyer daarover is beschikbaar op het gemeentehuis. Aan die Bussumse Werkwijze is een nieuwe en uitstekende methode toegevoegd: de inspraak over het Centrumplan van de gemeente Bussum. Maar hoe gaat ‘ de gemeente’ met de resultaten om?
Eind 2011 werd op verzoek van de bevolking een nieuwe inspraak gestart over het Centrumplan van Bussum. De inspraak werd alom geprezen, om z’n grondigheid en professionaliteit. Er deden veel burgers en ondernemers mee. De deelname was enthousiast. Het resultaat: een nieuwe Centrumvisie, unaniem door College en Raad aanvaard.
Na de zomervakantie startte de 2e fase van de inspraak. In zeer korte tijd brachten 7 werkgroepen adviezen uit over een aantal thema’s die verder moesten worden uitgediept. Opnieuw was er groot enthousiasme en werd er goed samengewerkt tussen burgers, ambtenaren en de ingeschakelde deskundigen. Een door de gemeente ingestelde Klankbordgroep bracht unaniem advies uit aan het college.
Het college stelde het besluit over de centrumvisie uit.  Het college is het niet eens met een aantal punten en wil zich nog nader beraden.
En nu is het stil. Inderhaast zijn  werkgroepen samengesteld. Die in zeer korte tijd hun werk hebben gedaan. Waarvan de leden veel inzet en enthousiasme hebben getoond. En dan is het stil. En ondertussen trekt de karavaan verder:  affiches verschijnen om Bussum te promoten (vanuit welke visie? De centrumvisie?), is er geen draagvlak over de betaling van de Dorpsmanager bij ondernemers, gaat overleg over invulling van de Scapinogronden gewoon verder, en mogen burgers en ondernemers in de wachtruimte  om te zien wat er uit komt.
Zo’n aanpak wekt  irritatie. Wij, en velen met ons, missen openheid en samenwerking. Beleid en plannen ontwikkelen doe je tegenwoordig van onderop, in goed overleg tussen overheid en burers. Als overheid faciliteer je burgers, bewoners en ondernemers, je stimuleert hun betrokkenheid, vanuit het idee dat je er bent voor hen. En omdat je kennis, kunde en betrokkenheid wilt gebruiken. Die heb je nodig: niet om draagvlak voor je eigen plannen te krijgen, maar om een plan te ontwikkelen waarvan je later kunt zeggen: dat hebben we samen ontwikkeld, in goede samenspraak. Wij roepen College en Raad op die draad weer op te pakken en de samenwerking te zoeken. Besturen begint met luisteren. En daar je plannen op afstemmen. Als mensen niet gehoord worden, gaan ze in verzet.  Of erger, worden cynisch en keren ze zich af.

Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.