College stelt besluit centrumplan Bussum uit

Burgemeester en Wethouders hebben het besluit over het centrumplan voor Bussum aangehouden. De grote hoeveelheid informatie vanuit de  werkgroepen en de klankbordgroep vergt meer tijd voor nadere bestudering.‘ ‘Dit om te komen tot een zorgvuldige afweging die recht doet aan de inbreng van alle betrokkenen’, aldus de mail van vandaag naar alle insprekers.  Een goed besluit wat ons betreft.

In de afgelopen maand hebben veel Bussumers zich met veel energie op een aantal vraagstukken geworpen die het college hen had voorgelegd: verkeer, bewinkeling/compact centrum, vergroening, parkeren, wonen, e.d..

De werkgroepen waren in grote trekken unaniem in hun adviezen en aanbevelingen. Het besluit geeft vertrouwen dat het college de resultaten van de inspraak ook echt serieus neemt.

Als gevolg hiervan wordt de geplande informatiebijeenkomst van donderdag 22 november uitgesteld tot de tweede week van januari. Behandeling van het centrumplan vindt dan plaats in de raadscommissie ruimte van woensdag 23 januari 2013.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .