Programmabegroting Bussum te voorbarig voor Centrumplan. Inspraakresultaten niet negeren!

De Programmabegroting 2013 die de gemeenteraad maandagavond bespreekt staat op 2 punten haaks op de inspraakresultaten over het Centrumplan. Dat zal niet de bedoeling zijn. Dus lijkt het ons goed daar maar even op te attenderen.

1. Op pagina 83 staat dat het einddocument van de inspraak eind 2012 door het college is vastgesteld, na advisering door de raadscommissie Ruimte. Dat is niet het geval. Het einddocument is niet vastgesteld, er is nog geen advies aan de raadscommissie en er komt nog een gesprek met De Klankbordgroep.

2. Verder schrijft het college dat voor de Nieuwe Brink-Scapino wordt uitgegaan van een uitbreiding met 1700 m2 aan winkels en 113 parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage. En dat is niet de uitkomst van de inspraak over het centrumplan. Integtendeel. Voor Bussum wordt sterk aangedrongen op krimp van het winkelareaal, volgens deskundigen, brancheorganisaties en op grond van allerlei onderzoek naar de ontwikkeling van de detailhandel. Daarnaast wordt zeer gevreesd voor de effecten op straten als Kerkstraat en Herenstraat, als er inderdaad een verdubbeling van het parkeren bij Scapino komt. Parkeeronderzoek toont ook niet de noodzaak van extra parkeervoorzieningen aan. Investeringen op dit gebied zijn niet verantwoord en in strijd met wat Bussum echt wil: een duurzame gemeente die fietsen bevordert.

Het kan toch niet zo zijn dat ondanks de grote eenstemmingheid het College gewoon doorgaat op de ingeslagen weg voor Scapino /Nieuwe Brink en de bezwaren, wensen en aanbevelingen uit de inspraak naast zich neerlegt. Wat ons betreft neemt het college de inspraak serieus, met oog op draagvlak en beleid dat ook op de langere termijn houdbaar is. Een ding is zeker, de stads- en dorpscentra van de toekomst zien er anders uit dan nu. Nu is er nog tijd de plannen daar op af te stemmen.

Klik hier  voor de betreffende tekst in de programmabegroting.

Dit bericht werd geplaatst in Compact centrum. Bookmark de permalink .