Meer ruimte voor fiets in gemeentelijk verkeersbeleid.

Gemeenten moeten de fiets een veel centralere plaats geven in hun verkeersbeleid. Nu zijn het openbaar vervoer en de auto nog dominant bij de plannenmakers, maar de fiets is inmiddels hét vervoersmiddel in Nederlandse steden en heeft meer ruimte nodig.
Steden aantrekkelijker en bereikbaar
Volgens de Fietsersbond en verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng moeten rijk, provincies en gemeenten beter samen gaan werken én investeren om ervoor te zorgen dat steden aantrekkelijk en bereikbaar blijven.Veranderend mobiliteitspatroon
In een stad als Utrecht zorgt de fiets tegenwoordig voor files en parkeerproblemen: verstoppingen die voorheen vooral door auto’s werden veroorzaakt. De hoog opgeleide jonge kenniswerkers die in de stad wonen, geven de voorkeur aan de fiets boven de auto, zegt Bas Govers van Goudappel Coffeng: ‘Door het veranderde mobiliteitspatroon loopt de zaak vast. De kwaliteit van de stad, belangrijke economische motor, is in het geding.’Shared space
‘Gemeenten moeten scherpere keuzes maken’, vindt Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond. ‘Er moet rekening mee worden gehouden bij de ruimtelijke ordening, het gaat met al die fietsen niet meer vanzelf. Er moet worden geïnvesteerd.’ Govers denkt dat de discussie moet gaan over ‘shared space’, waarbij het helpt om een gebied in te delen in categoriën A, B of C met bijbehorend wegprofiel en ruimte voor fietsers.Rijjk kan aanjaagfunctie hebben
De rijksoverheid schuift het probleem nu te makkelijk door naar de gemeenten, vinden Govers en Van der Steenhoven. Goed fietsbeleid gaat ook over het bevorderen van de volksgezondheid, ruimtebeslag en bereikbaarheid van steden. ‘Je kunt niet volstaan met te zeggen: het probleem is voor de provincies en de steden want je fietst niet op de rijkswegen: het rijk kan een aanjaagfunctie hebben bij de aanleg van fietstunnels, overstappunten aan de rand van steden.’

Parkeren in leegstaande kantoren
Gemeenten kunnen het tekort aan stallingen voor de korte termijn oplossen door bijvoorbeeld fietsparkeerplekken te maken in leegstaande kantoren en winkels, suggereert de Fietsersbond. En het is tijd om radicalere keuzes maken: ‘Brommers en scooters op het fietspad verbieden. Of zoals in België: daar mogen groepen racefietsers, die echt hard fietsen, op zondag op de gewone weg.’ Den Bosch, Haarlem, Zwolle en Groningen zijn steden die volgens de Fietsersbond voorop lopen: ‘Veel stallingen en er wordt ruimte gemaakt voor de fiets.’

Bovenstaand bericht van Anka van Voorthuijsen   verscheen op 18 september in “Binnenlands Bestuur”.

Advertentie
Dit bericht werd geplaatst in Bewinkeling, Duurzaamheid, Leegstand, Werkgroepen en getagged met , , , . Maak dit favoriet permalink.